karmaden@karmaden.com  .nohover:hover { pointer-events: none; }
.nohover:hover { pointer-events: none; }

Hakkımızda

Hakkımızda

“Kar Maden Muğla/Türkiye merkezli 8 yılı aşkın deneyime sahip bir mermer şirketidir. Faaliyetleri Muğla’da iki maden sahası ve bir fabrikadan oluşmaktadır. “Grigio Pineta” ve “Calacatta Leyne Gold (dolomit)” mermerleri başta olmak üzere mermer çeşitlerini iç ve dış pazarlara tedarik etmektedir.”

Projeleriniz için doğal taşa dair tüm tasarımlarınızı üretebiliyoruz.

Geçmişten günümüze kadar kömür, feldspat, kuvars, mermer gibi bir çok madencilik faaliyetlerini başarıyla yürütmüştür. Kurulduğu günden itibaren Muğla yöresinin yeraltı zenginliklerini yöreye ve ülkeye en faydalı olacak şekilde, en yüksek derecede iş sağlığı ve güvenliği ile azami ölçüde çevre hassasiyeti gözeterek işletmeyi misyon edinmiştir.

Kar Maden modern ekonominin en önemli ayağı olan, ham madde üretim sektöründe, yüksek katma değere sahip olan madencilik ürünleri üreterek  ülke ekonomimize katkı sağlamaktadır. Değişken piyasa talepleri ve yoğun rekabet şartları ile mücadelede Arama ve Geliştirme kilit bir rol oynamaktadır. Kar Maden mevcut işletmelerini en verimli şekilde işletmek ve yeni rezervler geliştirmede, son teknolojiyi tecrübe ile harmanlamış bir Ar-Ge ekibine sahiptir.